headervroonhof

Vroonhof Milieu Advies is het eenmansbedrijf van Jan Vroonhof

Vroonhof Milieu Advies richt zich op:

• Duurzame materialen: DuboMat
• Ketenanalyses (CO2-(eq), CO2-prestatieladder, LCA)
• Afvalinzameling en –verwerking 

Opdrachtgevers zijn: bedrijven (multinationals, MKB), brancheorganisaties en overheden.

oie transparent 1